Ариана
Девушка
Рост: 177
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Вероника
Девушка
Рост: 165
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 53
за ночь: 10000руб.
Настя
Девушка
Рост: 178
Бюст: 5
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 62
за ночь: 12000руб.
Олеся
Девушка
Рост: 160
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 25
Вес: 50
за ночь: 15000руб.
Кристина
Девушка
Рост: 172
Бюст: 1
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 50
за ночь: 14000руб.
Анастасия
Девушка
Рост: 177
Бюст: 6
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 37
Вес: 70
за ночь: 12000руб.
эльвира
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Саша
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 55
за ночь: 12000руб.
Лера
Девушка
Рост: 179
Бюст: 1
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Света
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Саша
Девушка
Рост: 168
Бюст: 1
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Лена
Девушка
Рост: 170
Бюст: 4
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 52
за ночь: 12000руб.
Лиза
Девушка
Рост: 171
Бюст: 2
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 50
за ночь: 14000руб.
Люда
Девушка
Рост: 169
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 25
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Викуля
Девушка
Рост: 175
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 52
за ночь: 15000руб.
Ксюша
Девушка
Рост: 175
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 25
Вес: 50
за ночь: 15000руб.
Катя
Девушка
Рост: 179
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 19
Вес: 65
за ночь: 10000руб.
Полина
Девушка
Рост: 169
Бюст: 4
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 58
за ночь: 12000руб.
София
Девушка
Рост: 160
Бюст: 3
за час: 5000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 50
за ночь: 20000руб.
Марина
Девушка
Рост: 170
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 23
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Лана
Девушка
Рост: 170
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 23
Вес: 54
за ночь: 10000руб.
Моника
Девушка
Рост: 170
Бюст: 3
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 54
за ночь: 8000руб.
Лара
Девушка
Рост: 179
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 55
за ночь: 12000руб.
Карина
Девушка
Рост: 177
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Я
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 51
за ночь: 12000руб.
Оксана
Девушка
Рост: 171
Бюст: 3
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 64
за ночь: 14000руб.
Тина
Девушка
Рост: 165
Бюст: 5
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 60
за ночь: 15000руб.
Даша
Девушка
Рост: 170
Бюст: 4
за час: 2000руб
Москва

Возраст: 32
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Марго
Девушка
Рост: 183
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 62
за ночь: 10000руб.
Слава
Девушка
Рост: 178
Бюст: 2
за час: 4000руб
Москва

Возраст: 38
Вес: 56
за ночь: 18000руб.
Дарья
Девушка
Рост: 170
Бюст: 5
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 65
за ночь: 15000руб.
Алика
Девушка
Рост: 169
Бюст: 2
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 23
Вес: 50
за ночь: 14000руб.
Катя
Девушка
Рост: 171
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 25
Вес: 57
за ночь: 15000руб.
Алиса
Девушка
Рост: 171
Бюст: 3
за час: 2000руб
Москва

Возраст: 31
Вес: 55
за ночь: 9000руб.
Конфетки)
Подружки (две и более девушки)
Рост: 158
Бюст: 1
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 19
Вес: 47
за ночь: 15000руб.
Лариса
Девушка
Рост: 177
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 63
за ночь: 10000руб.
Карина
Девушка
Рост: 156
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 55
за ночь: 12000руб.
Катя
Девушка
Рост: 167
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 51
за ночь: 10000руб.
Эля
Девушка
Рост: 173
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 52
за ночь: 10000руб.
Лана
Девушка
Рост: 180
Бюст: 3
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 29
Вес: 58
за ночь: 14000руб.
Ирина
Девушка
Рост: 174
Бюст: 4
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 57
за ночь: 14000руб.
Света
Девушка
Рост: 167
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 55
за ночь: 10000руб.
Милена
Девушка
Рост: 173
Бюст: 4
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 32
Вес: 65
за ночь: 12000руб.
Лика
Девушка
Рост: 170
Бюст: 4
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 56
за ночь: 14000руб.
Эля
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Ксюша
Девушка
Рост: 175
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 58
за ночь: 12000руб.
Адель
Девушка
Рост: 176
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 56
за ночь: 10000руб.
Луиза
Девушка
Рост: 176
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Адель
Девушка
Рост: 172
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 42
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Даша
Девушка
Рост: 167
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 52
за ночь: 12000руб.
Нина
Девушка
Рост: 179
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 64
за ночь: 10000руб.
Кира
Девушка
Рост: 165
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 52
за ночь: 10000руб.
Ксения
Девушка
Рост: 185
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 52
за ночь: 12000руб.
Лика
Девушка
Рост: 171
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 51
за ночь: 12000руб.
Тина
Девушка
Рост: 181
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 31
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Аня
Девушка
Рост: 179
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 62
за ночь: 10000руб.
Наташа
Девушка
Рост: 170
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 35
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Даша
Девушка
Рост: 169
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 53
за ночь: 10000руб.
Инесса
Девушка
Рост: 168
Бюст: 2
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 51
за ночь: 14000руб.
Моника
Девушка
Рост: 180
Бюст: 5
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 32
Вес: 60
за ночь: 10000руб.
Ирина
Девушка
Рост: 180
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 27
Вес: 57
за ночь: 12000руб.
Даша
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 46
за ночь: 12000руб.
Влада
Девушка
Рост: 172
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 53
за ночь: 12000руб.
Белла
Девушка
Рост: 165
Бюст: 2
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 55
за ночь: 8000руб.
Ульяна
Девушка
Рост: 180
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 59
за ночь: 10000руб.
Саша
Девушка
Рост: 175
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 30
Вес: 62
за ночь: 15000руб.
Виктория
Девушка
Рост: 174
Бюст: 3
за час: 4000руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 53
за ночь: 18000руб.
Алена
Девушка
Рост: 175
Бюст: 4
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 41
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Даша
Девушка
Рост: 182
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 21
Вес: 59
за ночь: 10000руб.
Алена
Девушка
Рост: 165
Бюст: 4
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 35
Вес: 55
за ночь: 10000руб.
Таня
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 57
за ночь: 12000руб.
Рита
Девушка
Рост: 168
Бюст: 2
за час: 4000руб
Москва

Возраст: 127
Вес: 56
за ночь: 18000руб.
Диля
Девушка
Рост: 173
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 52
за ночь: 12000руб.
Марина
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 61
за ночь: 12000руб.
Наташа
Девушка
Рост: 165
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 55
за ночь: 12000руб.
Таня
Девушка
Рост: 167
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 59
за ночь: 12000руб.
Алиса
Девушка
Рост: 168
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 23
Вес: 56
за ночь: 12000руб.
Яна
Девушка
Рост: 168
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 44
за ночь: 12000руб.
Ира
Девушка
Рост: 170
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Катя
Девушка
Рост: 168
Бюст: 3
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 26
Вес: 51
за ночь: 15000руб.
Алина
Девушка
Рост: 168
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 28
Вес: 55
за ночь: 12000руб.
Катя
Девушка
Рост: 175
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 54
за ночь: 12000руб.
Ирина
Девушка
Рост: 173
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 22
Вес: 53
за ночь: 12000руб.
Катя
Девушка
Рост: 168
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 20
Вес: 49
за ночь: 12000руб.
Настя
Девушка
Рост: 174
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 32
Вес: 58
за ночь: 10000руб.
Кира
Девушка
Рост: 161
Бюст: 2
за час: 2500руб
Москва

Возраст: 31
Вес: 58
за ночь: 12000руб.
Виктория
Девушка
Рост: 165
Бюст: 2
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 41
Вес: 50
за ночь: 12000руб.
Миленочка
Девушка
Рост: 155
Бюст: 1
за час: 3500руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 46
за ночь: 15000руб.
Алена
Девушка
Рост: 180
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 57
за ночь: 12000руб.
Карина
Девушка
Рост: 165
Бюст: 3
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 32
Вес: 52
за ночь: 12000руб.
Жанна
Девушка
Рост: 167
Бюст: 2
за час: 3000руб
Москва

Возраст: 24
Вес: 53
за ночь: 12000руб.